سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه بازدیدوحدتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی
شهریار سعیدی مهرورز – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
علیرضا نقی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بابلسر
ربابه شاهی شاوون –

چکیده:

اهمیت اکولوژیکی اکوتوریسمی و حفاظت ازطبیعت جنگلهای هیرکانی خزیری اسانس و انگیزه مطالعه این پوشش گیاهی جنگل عطاکوه را تشکیل میدههد مقاله حاضر به تحقیقاتی درزمینه بررسی تیپهای گیاهی این منطقه پرداخته است ناحیه موردمطالعه درشرق شهرستان لاهیجان با ارتفاع متوسط ۶۶۸ مترو مساحتتقریبی ۴۰۰ هکتار ازشرق به گالش کلام و ازغرب به سرچشمه و ازشمال به کوه تالش محله واز جنوب به کوبیجار منتهی میگردد روش کار به این ترتیب بود که ابتدادرمنطقه مورد مطالعه تیپهای گاهی با پیمایشهای صحرایی و استفاده ازدستگاه موقعیت یابgps برروی نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ مشخص ودرمناطق معرف هرتیپ نمونه برداری صورت پذیرفت دراین جنگل درختان پهن برگ معتدله خزان کننده از قبیل Quercus macrantera,Quercus castanifolia, parrotia persica و درختان نیمه گرمسیری آسیابی از قبیل Gleditsiacaspica,Albizziajulibrissin گونه های پیچیده عبارتندازHedera pastuchovii Tamus communis وجود دارد.