سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو سبحانی قشلاق – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
سعید اهری زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
سیدابوالقاسم محمدی – استاددانشگاه تبریز
فرهاد فرح وش – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظورارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان به تنش کم آبی و گروه بندی آنها آزمایشی درسال ۸۹ درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز به صورت طرح کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید فاکتوراصلی سه سطح آبیاری ۸۰و۱۲۰و۱۶۰ میلیمترتبخیر ازتشتک کلاس A و فاکتورفرعی ۲۳لاین اینبرد نوترکیب به همراه والدین رقم سوپرهد و رقم روشن بود تجزیه خوشه ای برایگروه بندی لاین ها براساس کلیه صفات با داده های استاندارد شده برایهرسه سطح آبیاری به طول جداگانه بروش ward انجام گرفت لاین های ۲۵وو۲۱۲ و رقم روشن درهرسه سطح ابیاری درگروه برتر قرارگرفتند.