سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق وهابزاده زرگری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر
عادل ترکمان رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کام

چکیده:

گریدهای محاسباتی با توان عملیاتی زیاد، به طور گسترده ای برای اجرای کاربردهای محاسباتی تشکیل شده از کارها مرتبط به هم مورد استفاده قرار می گیرند پردازش این کاربردها به صورت رویهم رفته در گرید، هزینه و زمان زیادیرا در بر دارد که ناشی شده از سربار بوجود آمده از ۱) ارسال کارها به منابع، ۲) پردازش کارها و ۳) انتقال نتیجه پردازش شده به سمت کاربر می باشد. در این مقاله استراتژی زمانبندی مبتنی بر گروه بندی دو مرحله ای ، با اعمال الگوریتم های ژنتیکی توسعه یافته است. الگوریتم های ژنتیکی ابتدا درمرحله اول، یک کاربرد متشکل ازکارهای وابسته به هم را به مجموعه ای از کاربردهای واسته به هم تبدیل می کند و سپس در مرحله دوم با استفاده از اعمال روش گروه بندی ژنتیکی بر روی تک تک کاربردهای حاصل،انها را زمان بندی می کند. در ضمن سعی شده استامکان اعمال سیاست های مختلف زمان بندی بر اساس کمینه نمودن هعزینه و زمان اجرا وجود داشته باشد. نتایج و جزئیات ارزیابی با استفاده از اجرایی یک شبیه ساز مبتنی بر شبیه ساز GidSim نشان داده شده است.