سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
حسین شهبازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:

به منظور گروه بندی ارقام کلزای پاییزه براساس صفاتمورد ارزیابی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش Fc100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود آب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید.تجزیه خوشه ای براساس صفات مورد ارزیابی ارقام را در ۵ گروه گروه بندی کرد گروه اول ارقام Orient و Okapi را شامل شد که برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از وزن هزار دانه میانگین بالایی داشتند Fornax درگروه سوم برای اکثر صفات دارای میانگین پایین بود درگروه چهارم شامل رقم Olera صفات فلوئورسانس کلروفیل ارتفاع بوته وزن خشک بوته حجم ریشه، تعداد دانه درخورجین و وزن هزار دانه دارای میانگین بالاتری از میانگین کل و بقیه صفات دارای میانگین پایین تری بودند این دو گروه گروه سوم و چهارم را میتوان به عنوان گروه های حساس به تنش خشکی معرفی کرد ولی با توجه به اینکه گروه سوم برای اکثر صفات دارای میانگین پایین تری می باشد از حساسیت بیشتری برخوردار بودند.