مقاله گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناب
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله نشانگرهای مولکولی
مقاله اکوتیپ ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غوث کمال
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده شفارودی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عناب (.Zizyphus jujuba Mill) یکی از گیاهان باغی مهم با گونه ها و واریته های متنوع در منطقه آسیای مرکزی و غربی است که در بسیاری از مناطق و استان های ایران پراکنش طبیعی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ژنومی با استفاده از صفات کمی و مارکرهای مولکولی ISSR و RAPD در کلکسیون عناب ایران، شامل نمونه های جمع آوری شده از هشت استان، در استان خراسان جنوبی انجام شد. تنوع قابل ملاحظه ای در میان ۲۹ اکوتیپ مورد بررسی با کمک مارکرهای یاد شده به دست آمد. از میان سیزده پرایمر ISSR استفاده شده، شش پرایمر از جمله (AC)8 YT و (GA)8 A انتخاب و ۸۴ مکان باندی به دست آمد که در ۸۳% مورد، پلی مورفیسم مناسبی مشاهده شد. از میان پانزده پرایمر تصادفی RAPD استفاده شده، بیش از ۸۰% پلی مورفیسم بین مکان های تکثیر شده از شش پرایمر مشاهده شد. بررسی های فیلوژنتیکی با استفاده از ژن matK وجود حداقل سه گونه مختلف را در میان اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران اثبات کرد. نتایج تجزیه خوشه ای بر اساس صفات کمی این اکوتیپ ها را در سه تا شش گروه اصلی دسته بندی کرد. به طور کلی تنوع عناب ایران در سه استان مازندران، اصفهان و خراسان جنوبی یافت شد و خراسان جنوبی تقریبا کل تنوع موجود در ایران را به عنوان یک هسته مرکزی تنوع در بر می گیرد.