سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رحمانی هنزکی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی

چکیده:

این مقاله فعالیت انجام گرفته در جهت استفاده بهینه از تلفات انرژی موتور دسته ای از کامیونها را ارائه می نماید . موضوع انتخاب شده این پروژه کامیونهای مخزن شور (کامیونهای شست و شوی مخازن جمع آوری زباله که به تعداد بسیار زیاد در سطح شهر قرارداده شده اند) سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بوده است. در این کار سیستمی پیشنهاد و اجرا گردیده که قادر است انرژی تلف شده از اگزوز و سیستم خنک کن موتور این کامیونها را بصورت ترکیبی دریافت نموده و از آن برای گرم نمودن آب مورد نیاز شست و شوی مخازن زباله نماید. استفاده از آب گ رم برای این منظور باعث گندزدایی بهتر مخازن و کاهش مصرف آب میگردد. در این مقاله سیستم های اجرا شده و نتایج بدست آمده گزارش شده است.