سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن صمدیار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
جواد ملکوتی خواه – پژوهشگر گروه پژوهشی نانو فناوری سبز، مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در م
محبوبه السادات رییس زاده لنگرودی – کارشناس محیط زیست گروه پژوهشی کاو زیست ساختار، مرکز پژوهشی نانو زیست ک
منصور بیات – گروه قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی ، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،دانشگ

چکیده:

ایران در ساحل شمالی خلیج فارس قرار گرفته و دارای طولانی ترین خط ساحلی در خلیج فارس است . خلیج فارس با تنوع ژنیتیکی بالایی که دارد، در معرض آسیبهای ناشی از پدیده گرمایش جهانی بوده و این امر با توجه به فعالیتهایی که در این عرصه آبی صورت می گیرد، تشدید می شود . از این رو نیاز به پایش دائمی و نیز همکاری جمعی کشورهای ساحلی این دریا در راستای حفظ و حراست از این عرصه آبی ضروری به نظر می رسد و فارغ از مسائل سیاسی و صرفاً به خاطر نجات این میراث گرانبها، باید بحث خل یجفارس را جهانی کرد . در این مقاله با بررسی آسیبهای احتمالی به طرح موضوع پرداخته شده است . این گونه به نظر می رسد که می باید علاوه بر اخذ کمکهای مالی و فنی بین المللی، با اخذ عوارض در بنادر این پهنه آبی، هزینه های پروژه های حفاظت و حراست از خلیج فارس را تامین نمود