سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نفیسه واعظ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ضا
عطاالله جهانگیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ضا

چکیده:

حیات بشری در دوران حاضر شاهد پدیده های فراگیری است که زندگی یکایک آدمیان را دستخوش تأثیر و تحول قرار داده است. یکی از این پدیده ها، سیر و سفر و گردشگری است. همگام با پیشرفت های علمی و صنعتی بشر و بهره مندی روزافزون از مواهب و تسهیلات زندگی مادی و پس از تأمین نیازهای اولیه، گرایش انسان به سفر با انگیزه های تفریح و تجربه اندوزی و عبرت گیری افزایش یافته است و قشم به جهت داشتن ظرفیت ها متعدد، جاذبه های طبیعی، اقتصادی دارای زمینه جذب گردشگری می باشد که در صورت مدیریت صحیح و اختصاص امکانات م یتواند در آینده به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری مهم تبدیل شود. با مقایسه بین درآمدهای گردشگری ایران و سایر کشورها ملاحظه می شود که سهم ایران از این درآمدها تنها یک درصد است و این امر حاکی از آن است که در برنامه های عمرانی و توسعه کشور به گردشگری توجه زیادی نشده است. مقایسه گردشگران وارد شده به کشور و گردشگران خارج شده از کشورشان می دهد که تراز درآمد این بخش رقم زیادی کسری دارد و درآمدهای گردشگری حتی نیمی از هزینه های آن را پوشش نمی دهد .هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش صنعت گردشگری و فرصت ها و محدودیت در توسعه اقتصادی قشم و راه های گسترش آن می باشد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، قشم از نظر دارابودن جاذبه های گردشگری در ردیف شهرهای گردشگری مهم کشور قرار داد و دارای جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی، طبیعی است که برای گردشگران داخلی و خارجی از جذابیت خاص بر خوردار است .توسعه اقتصادی، بهبود روابط بین کشورها، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از جمله فرصت های گردشگری در قشم م یباشد از طرفی موانعی نیز در راه توسعه گردشگری وجود دارد که ضعف شدید تبلیغات داخلی و خارجی، تعدد مراکز تصمیم گیری و مشکل تبادلات ارزی و کمبود تسهیلات ارزی ، کمبود امکانات حمل و نقل و اقامتی را می توان ذکر کرداین تحقیق با هدف واکاوی بسترها و موانع گردشگری به طور اعم و به کونه خاص در باره قشم از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی پرداخته است ..