سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن جعفری – مربی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اه
الهام بختیاری – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگ
مینا کشتکار – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگ

چکیده:

گردشگری نوعی مسافرت است که افراد به منظور تفرج و یا حتی کسب و کار برای مدت زمانی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال، به سرزمینی غیراز محل اقامت معمول خود می روند و در آنجا اقامت می کنند. نگاهی که طی دهه های اخیر به گردشگر وگردشگریشده ، این است که گردشگری می تواند سبب افزایش درآمد کشورهای مقصد شود.در این میان گردشگری پزشکی نیز شاخه ای ازگردشگری است که به منظور تأمین درمان، تحت نظارت پزشکان در بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام میشود. بنایراین، با توجه به اهمیت این موضوع نویسندگان این مقاله برآن شدند تا نقش گردشگری پزشکی را در نظام سلامت و به ویژه در کشورمان بررسی کنند.این مطالعه به صورت مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر صورت گرفته است. کشور ما ایران از توانایی هایبالقوه ای برای حضور در بازار گردشگری پزشکی برخوردار می باشد. بنابراین مدیران ارشد و دست اندرکاران مربوط با توجه به این ویژگى خاص و حضور در رسانه هاى معتبر خارجى و ارائه گزارش هایى از توانمندى هاى جامعه پزشکى کشور و نیز فراهم نمودنامکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز این گروه از گردشگران می توانند زمینه پیشرفت هاى چشمگیر دیگرى را تحت نظارتهاى دقیقبراى کشورمان و مردم به ارمغان آورند.