سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهپر گراوندی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی
لیدا شرفی – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی

چکیده:

هدف از این مطالعه ی مروری، بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه ی پایدار می باشد.گردشگری پایدار روستایی یکی از انواع مهم گردشگری است که علاوه بر حفظ ارزشهای سنتی، عقاید و آداب و رسوم، می تواند فرصت هایی را برای ایجاد توسعه ی پایدار بوجود آورد. این صنعت می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی منجر به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی شود. لذا، برنامه ریزان و سیاستمداران توسعه، باید به گردشگری پایدار روستایی به مثابه موتور محرکه ی توسعه بنگرند و آن ها در برنامه های توسعه ای خود لحاظ کنند. مروری بر پیش نگاشته ها نشان داد که گردشگری پایدار روستایی می تواند ابزاری برای توسعه پایدار باشد. این صنعت نیازمند توجه بیشتر، تبلیغات، زیرسازی، ارایه ی خدمات و گسترش فرهنگ توریسم پذیری م یباشد.