سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمودرضا میرلطفی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
فاطمه پودینه دادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه پیشرفت تکنولوژی موجب شده است تا انسان فرصت بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید. در واقع قرن بیست و یکم را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد. امروزه گردشگری می تواند جایگزین مناسبی برای دیگر بخش های اقتصادی و راهبردی برای رسیدن به توسعه پایدار باشد. در حال حاضر صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ها اهمیت دارد، که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. ا ین صنعت در سالهای اخیر رشد سریعی داشته و به یکی از بزرگترین منابع درآمدی در جهان درآمده است. امروزه توسعه گردشگری بر حسب منابع موجود باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی گردشگران باید بتواند یکپارچگی، هویت فرهنگی، سلامت محیط زست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محل را تأمین کند. این مقاله بر توسعه ی پایدار گردشگری تأکید دارد و ضمن تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در سیستان به نقش کارکردها، موانع و راهکارهای ایجاد صنعت گردشگری پایدار در منطقه می پردازد.