سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر دمیرچی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها میباشد و در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمای هگذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژ های به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است. یکی از علل آن ضعف مدیریت کلان، قوانین و دولتی بودن دیدگاه مدیران در تمام سطوح در این صنعت می باشد که می توان با اصلاح سیستم مدیریت و با استراتژیک خاصی زمینه های رشد و شکوفائی این صنعت را ایجاد کرد. به عنوان مثال آموزش مهمان نوازی کارکنان جوامع روستایی که یکی از جنبه های اساسی توسعه توان مندی گردشگری محسوب می گردد اغلب چشمپوشی شده که کارکنان ترویج میتوانند در این امر دخیل باشند. این مقاله برای کمک به کارکنان در افزایش آگاهی گردشگری، کشف ابزارهای مسافرتی و تمرین مهارتهای خدمات مشتری گردآوری شده است.