سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ماندانا مسعودی راد – دانشجوی دکتری

چکیده:

امروزه برخلاف گذشته تنها مشکل ایجاد امنیت درمناطق مرزی استفاده از روشهای نظامی نمی باشد بلکه برنامه ریزان و سیاستگذاران سعی دارند تا با برنامه ریزی های توسعه اعم از توسعه کارکردها اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بدون حضور نیروهای نظامی و انتظامی امنیت نواحی مرزی را تامین نماید دراین راستا یکی از راهکارهای کارآمد و کم هزینه افزایش حس تعلق به سرزمین درمرزنشینان پیوند فرهنگی گروه های قومی مرز نشین با سایرگروههای قومی و نهایتا تقویت همبستگی و چسبندگی ملی میب اشد گردشگری بعنوان یک فعالیت روبه رشد بواسطهداشتن اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گسترده میتواند نقش بسزایی درافزایش حس تعلق به مکان تحکیم وحدت ملی و بهبود و ارتقا امنیت مناطق مرزی ایفا نماید دراین پژوهش سعی شدها ست آثار و پیامدهای تاثیر گذار گردشگری درافزایش امنیت و توسعه شهرمرزی بانه که ازپتانسیل های قوی و متنوع گردشگری برخوردار است به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های آماری بررسی و تحلیل گردد.