سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی باقری دولت آبادی – عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده:

قشم بزرگترین، پر جمعیت ترین و زیباترین جزیره تنگه هرمز و خلیج فارس است . نام این جزیره بواسطه رونق و شکوفایی آن در گذشته از یکسو و پیوند خوردن آن با تار یخ کشور و مقاومت در برابر حضور استعمارگران در خاطر ایرانیان ثبت شده است . با وجود این پیشینه درخشان و علی رغم تمامی زحماتی که در جهت توسعه این جزیره از سوی دولت در سال های پس از انقلاب صورت گرفته است هنوز این بخش از استان هرمزگان از دست یابی به توسعه پایدار محروم مانده است . این درحالی است که ظرفیت ها و توان مندی های این جزیره نه تنها از جزیره کیش بیشتر می باشد بلکه بدون شک باید گفت توان تبدیل شدن به مرکز تجاری و قطب گردشگری منطقه مشابه دبی را برای کشورمان دارد . این پژوهش قصد دارد نقش گردشگری در تحقق توسعه پایدار این جزیره و ضرورت ها و فرصت های پیش رو را بررسی نماید . قطعاً آسیب شناسی وضع موجود و بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه گردشگری که بخشی از هدف این پژوهش است می تواند نقش موث ری در پیشرفت قشم ایفا نماید . برای این مهم از روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده خواهد شد.