سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار دانشگاه پیام نور
زینب عزیزمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

موضوع مقاله عبارت از بررسی گردشگری و برنامه ریزی شهری می باشد .هدف از این پژوهش بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی است، همچنین سایر اهداف این پژوهش عبارتند از ارائه راهبردهاو راهکارهایی جهت توسعه گردشگری شهری و نیز بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری از اهداف دیگر این مقاله است. نتایج وبررسی ها نقش برنامه ریزی را در توسعه شهرها و گردشگری را نشان می دهد. امروزه همه کشورها پذیرفته اند که هر توسعه ای تنها ب ا برنامه ریزی امک ان پذیر است. توسعه گردشگری به دلیل اهمیت آن و تأثیرات بالقوه مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسیاسی و زیست محیطی که می تواند داشته باشد بدون برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود.