سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا اله وردی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
فاطمه نورشرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارک
سیدابوالفضل میرباقری – دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور دهاقان

چکیده:

کشورها، جوامع و مناطق به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای حفظ وضع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه هایی تازه برآیند. اگر چه در مناطق مختلف، شرایط متفاوت است، ولی همواره صنعت جهانگردیعاملی برای پیشرفت اقتصادی بوده است. همچنین این صنعت می تواند موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شود. مقوله ی گردشگری از جمله پدیده هاییست که با جغرافیا تاریخ و تمدن و فرهنگ بشری همراه و همزاد بوده است. در این تحقیق آثار اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه ی میزبان با استفاده از مطالعات اسنادی وکتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیر د. بنابراین دراین مقاله در ابتدا مفهوم گردشگری و اهمیت آن، انواع گردشگری، آثار مثبت و منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سپساثراتاجتماعی ، فرهنگی واقتصادی گردشگری را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاکی ازانست که گسترش گردشگری بنا به اهمیت پیچیده و چند بعدی خود با اثرات گوناگون مثبت و منفی و نتایج متعارض همراه است که به مطالعه و ارزیابی همه جانبه نیاز داردبنابراین باید آثار گردشگری را از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی(جمعیتی) و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوانیم از تهدیدات آن بکاهیم و از فرصت های آن نهایت بهره برداری را بکنیم، نقاط ضعف را به حداقل برسانیم و نقاط قوت را توسعه دهیم