سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار دانشگاه پیام نور
طاهره نثاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد

چکیده:

موضوع مقاله، گردشگری وسیله ای برای توسعه می باشد . هدف کلی این پژوهش بررسی و مطالعه ی نقش صنعت گردشگری در توسعه ی زمینه های مختلف حاصل از این صنعت، از جمله تأثیرات آن بر توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.همچنین سایر اهداف این مقاله عبارتند از: مطالعه و بررسی علل عقب ماندگی و کندی روند توسعه ی گردشگری در کشور و ارائه راهکارهای مناسب. نتایج بیانگر این است که گردشگری در ایران از دیرباز وجود داشته است و این صنعت نقشی حیاتی در اقت صادجهان و ایران ایفا می کند و از آن به عنوان امید بخش ترین صنعت کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه یاد شده اس ت .گردشگری با توسعه پایدار رابطه داشته و یکی از راههای دستیابی به آن می باشد، ایران علی رغم داشتن جاذبه های تاریخی، طبیعی وفرهنگی بسیار از سهم اندکی از صنعت گردشگری جهانی برخوردار است. و این امر به دلیل وجود موانع بسیاری است که در این صنعت وجود دارد که در این مقاله به این موانع اشاره شده و راهکار مناسب ارائه گردیده است.