سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حمیده بیگی – دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه اصفهان
مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

فرار انسان ها از زندگی ماشینی و تمایل به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی در طبیعت بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم آورده است با توجه به سه عنصر مهم گردشگری یعنی جاذبه های فرهنگی طبیعی و ورزشی که به عبارتی سه موتور توسعه پایدار محسوب می شود مقوله ای به نام گردشگری ورزشی شکل می گیرد گردشگری یک صنعت علم رو به رشد بین المللی است و گردشگری ورزشی یک بخش از بازاری است که به سرعت در حال پیشرفت است از این ور کشورهای مختلف در پی آن هستند که با بهره گیری از تمامی پتانسیلهای ورزشی کشور خود و گرفتن امتیاز میزبانی رویدادهای بین المللی ملی و منطقه ای گردشگران ورزشی بیشتری را از سراسر دنیا به منطقه خود جلب نموده و از درآمدهای سرشار ارزی آن منتفع گردند. نویسندگان این مقاله براساس مشاهدات و بررسی اسناد مرتبط در زمینه گردشگری و ورزش استان اصفهان و با بهرهگیری از مطالعات انجام گرفته در کشورهای صاحب نام در زمینه گردشگری ورزشی در پی آن هستند تا با معرفی این پتانسیل ها دستیابی به شعار گردشگری برمبنای ورزش با ارزش و با اقتدار استان را جامه عمل بپوشانند.