سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
امیر زاهدی یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ
مهری اذانی – عضو هیات علمی واستادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
مسعود شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

گردشگری امروزه یکی از فراگیر ترین و بزرگترین صنعتهای موجود می باشد بطوری که اقتصاد و توسعه شهرها و کشورهای زیادی به این مقوله ارزشمند وابسته است توریسم می تواند یکی از اهرمهای اصلی جهت ایجاد یک توسعه پایدار شهری باشد. شهر و شهرستان زابل نیز یکی از مناطقی است که هم از لحاظ گردشگری فرهنگی و تاریخی و هم اکوتوریسم و نیز منابع انسانی از مناطق برجسته کشور ما ایران می باشد که تاکنون بدلایل مختلف نتوانسته است این نقش بسیار بالقوه خود را به نحو مطلوبی ایفا کند و با استفاده از منابع گردشگری بتواند اقتصاد محروم شهر را توسعه بخشد. در اینمقاله سعی شده است توانها، موانع و راهکارهای گردشگری و توسعه پایدار در این شهر بررسی شود. این مقاله با این فرضیه مورد بررسی قرار گرفتهاست که صنعت گردشگری و جاذبه های گردشگری که در شهرستان زابل وجود دارد می تواند در توسعه پایدار این شهر نقش بسزایی را ایفا کند، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی موردی وتحلیلی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته و سعی در نشان دادن راهکارهایی در این زمینه خواهد بود که از نتایج این پژوهش می توان به شناخت جاذبه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی زابل و نقش آنها در توسعه پایدار شهری و زدودن موانع وراهکار ها یی که در مقاله به طور مشروح به آن پرداخته شده است.