سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد رضا صالحی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبائی
اکبر پور فرج – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

گردشگری امروز، عصر گردشگری انبوه را پشت سر نهاده و وارد عرصه جدیدی شده است که گردشگری جایگزین نامیده می شود. گردشگری جایگزین یکی از مناسب ترین گزینه های توسعه پایدار گردشگری است. جوامع مختلف نیز برای توسعه گردشگری خود، به مسئله پایداری توجه زیادی نشان می دهند زیرا اصول پایداری و رعایت آن ها در توسعه سبب منفعت بلند مدت برای گردشگران و جامعه محلی خواهد شد. گردشگری میراث یکی از اشکال گردشگری جایگزین است که با در نظر گرفتن اصول پایداری، می تواند یکی از اولویت های توسعه گردشگری خیلی از جوامع محسوب شود. کشور ایران با توجه به میراث بشری غنی و فراوان خود، از توانایی زیادی برای توسعه گردشگری میراث برخوردار است. این مقاله در نظر دارد تا با برشماری اصول گردشگری پایدار و شمول آن در گردشگری میراث، این شکل از گردشگری را به عنوان گزینه مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری در ایران معرفی کند.