سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غدیر عشورنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, دانشکده جغ

چکیده:

فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالی تها در جهان مطرح است، به طوری که شمارگردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته روبه افزایش می باشد. دریاها با جاذبه های خاص خود، از نظر همگان سریعترین نواحی در حال رشد گردشگری معاصر است، در همین راستا گردشگران به دنبال مقصد های گردشگری هستند که دارای جاذب ههای ترکیبی زیادی مانند طبیعی، فرهنگی و تاریخی باشند. گستره زیبا و نیلگون خلیج فارس به ویژه جزیره کیش می تواند به عنوان قطب گردشگری دریایی با تاکید بر جاذبه های تاریخی و فرهنگی مطرح شود. توسعه ی تکنولوژ یهای جدید ارتباطی در سا لهای اخیر، به حدی رسیده است که برای به دست آوردن اطلاعات از سراسر دنیا دیگر نیازی به سفر واقعی و حضور در محل احساس نمی شود. انسان در دنیای امروز، قادر است از درون خانه ی خود، با استفاده از امکانات فضای مجازی، در هر زمان که بخواهد، به مناطق دوردست سفر کند. از دیدگاه صاحبنظران، گردشگری مجازی، نقش مکملی برای گردشگری واقعی دارد و می تواند زمینه ساز و محرک سفر به فضای واقعی باشد. ازاینرو آشنایی با تکنیک های موجود در زمینه خلق فضای مجازی، به ویژه تکنیک های رایگان، با قابلی تهای بسیار در این زمینهمی تواند در جذب بیشتر گردشگر به این مناطق با توجه به پتانسیل بالای آن ها مؤثر باشد. شبکه جهانی وب با گسترش یافتن در بین تمامی رشته ها، امری است که نباید در این شاخه از علم نیز نادیده گرفته شود. رشد و توسعه ی مرورگرهای مکانی، همچون،Google Map و Google Earth در برابر مشکلات و محدودیت های سایر تکنیک ها با در اختیار قرار دادن امکاناتی به صورت رایگان برای عموم موجب جلب توجه همگان شده است. استفاده از قابلیت های این مرورگرها در خلق فضای مجازی بررسی آن ها را می طلبد، به نحوی که جواب گوی نیازها جهت تحقق اهداف، آن هم با صرف کم ترین هزینه ممکن باشد. در نتیجه با توجه به قابلیت های تکنیک های مختلف، وب سایت گردشگری مجازی جزیره کیش پیشنهاد گردید