سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اعظم زارع – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کرامت اله زیاری – استاد دانشگاه تهران
محمد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزیشهری
فروغ قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

جهانی شدن از طریق مرززدایی تسهیل درمقررات آمد و شد و بهبودی امور حمل و نقل و ارتباطات به همراه افزایش اوقات فراغت و بالا رفتن سطح درآمد و رفاه شهروندان زمینه را برای گسترش گردشگری و افزایش تعداد گردشگرانفراهم کرده است به گونه ای که بزرگترین تولید و مصرف قرن بیست و یکم حول محور تولید و مصرف اوقات فراغت است و گردشگری بهترین کالای است که برای اوقات فراغت تولید می شود گردشگری به عنوان یک پدیده جغرافیای درعصر پسامدن گسترش فزایندها ی یافته است و درهزاره سوم به یکی از پررونق ترین جذاب ترین اشتغالزاترین و پردرآمدترین منابع جهان تبدیل شده است مقاله درپی این است که با بهره گیری ازبنیان فلسفی پسامدرن و با روشناسی تحلیلی تفسیری نقش گردشگری فرهنگیدراحیای فرهن گبومی و زنده نگه داشتن آن درعصر جهانی شدن که فرهنگهای بومی و محلی با خطر نابودی مواجه شده اند را تبین کند نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری فرهنگی در حفظ و پویایی فرهنگ بومی جزیره قشم می تواند موثر واقع شود.