سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجویدکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از انگیزه های مهم جهانگردان برای سفربه کشورهای مختلف انگیزه ای فرهنگی است منظور از فرهنگ پدیده ای معنوی هنری و علمی است که شناختآنها در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر بسزایی داشته و در عین حال وسیله بسیار موثر توجه گردشگرانی که علاقمندند این آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک مشاهده نمایند کشورها هرچه بیشتر سعی می نمایند تا در رقابتی تنگاتنگ توریست فرهنگی بیشتری را به کشور خود جذب نموده و در توسعه و نگهداشت فرهنگ خودی اقدام اساسی را به انجام رسانده و با فروش بخشی از محصولات فرهنگی جوامع محلی به اقتصاد آنها نیز کمکی کرده باشد دراین بیان استان کردستان با برخورداری از جذابیت های فرهنگی متنوع می بایست با برنامه ریزی دقیق در زمینه گردشگری فرهنگی توریست فرهنگ بیشتری را به این ناحیه کشانده و با فروش و تبلیغات محصولات فرهنگی به گردشگران و مردمان محلی در قبال آن سود رساند. واین فرصت مناسبی را برای بهره برداری از جاذبه های این استان بخصوص جذابیت های فرهنگی فراهم می آورد