سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده انجوی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
راضیه خرم شکوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

چشماندازهای زیبای پدیدههای ژئومورفولوژیکی در اطراف شهرستان ارسنجان، در کنار ذخائر فرهنگی وتاریخی با شکوه، قابلیتهای گردشگری تاریخی و زمینشناختی این شهرستان را مشخص میسازد از نظر زمینشناسی گسترش شهرستان، در زونهای سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده است. در این منطقه، رخنمون پدیدههای زمینریختشناسی از قبیل تنگهها و غارها، در کنار رخنمونهای جالبی از افیولیتهای زاگرس دیده میشود. همچنین معادن شدادی نشان از تاریخ کهن و توانایی گردشگری زمین -باستان شناسی منطقه دارد. در این مقاله تواناییها وقابلیتهای شهرستان ارسنجان در زمینه گردشگری زمینشناسی، مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است.