سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سارا غلامی –
سیده خدیجه مهدوی –

چکیده:

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد این فعالیت مهم اقتصادی ازدیدگاه های مختلفی مورد توجه قرار میگیرد بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند سوال این استکه گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه اقتصادی دارد؟ در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی – اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کردها ند مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سویس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان میدهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیت های کشاورزی شده است.