سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پیرحیاتی – مربی دانشگاه هنر موسسه بحرالعلوم بروجرد
عبداله نصرالهی – کارشناس ارشد مرمت و احیاءبناها و بافتهای تاریخی
محمد رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صنعت عظیم توریسم در سال های اخیر از رشد چشمگیری در سطح جهان برخوردار شده است.این صنعت با توجه به فراهم آوردن فرصت های شغلی،تولیددرآمدوتحریک اقتصاد ملی و گاهاً بین المللی نقش مهمی را در این زمینه هاایفاء می کند.توریسم روستایی جزئی از صنعت عظیم توریسم به حساب می آید و در این زمینه کشور عزیزمان ایران از جاذبه های متعدد و ظرفیت های بالفعل وسیعی برای گسترش توریسم روستایی برخوردار است.توریسم روستایی به عنوان یک فعالیت تفریح – ی اجتماعی در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی در انگلستان و اروپا شکل گرفت.اما این فعالیت محدود به اقشار برتر جامعه بود.در قرون بعدی به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابه جایی راه یابی به روستاها آسان شد.از سال ۱۹۴۵ توریسم روستایی تقاضای بسیار زیادی داشت و در این زمان با افزایش تقاضاها،توریسم روستایی منجر به گسترش توسعه گردشگری گردید.توریسم روستایی می تواند عمده ای در توانمند سازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت های شغلی در ارتباط تنگاتنگ با سایربخش های اقتصادی می باشد.توریسم روستایی می تواند علاوه بر حفظ ارزش های سنتی رایج،عقاید و آداب و رسوم،فرصت هایی را برای ایجاد توسعه پایدار بوجود آورد.این صنعت می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی منجر به بهبود سطح رفاه درمناطق روستایی گردد،لذا سیاستمداران و برنامه ریزان باید به گردشگری پایدار روستایی به مثابه موتور محرکه بنگرندوآن را در برنامه های توسعه خود لحاظ کنند.در مقاله پیش رو ضمن پاسخ گویی به سوالاتی نظیر چه راهبردی برای توسعه پایدار توریسم وجود دارد؟و چگونه می توان در طراحی و عمل فعالیت های توریستی،ابعاد پایداری را برای حصول اطمینان اهداف برشمرد و برای توریسم در نظر گرفت؟توریسم روستایی را به صورت مفهومی مورد بررسی قرار دادو ضمن تعرف ابعاد پایداری در توریسم روستایی در راستای توسعه منابع انسانی با توجه به ظرفیت های گسترده کشور،معیارهای پایداری در توریسم رابرمی شمرد.سپس با بررسی یک نمونه مطالعاتی (محله یسمون ابیانه)سعی در رعایت اهداف به دست آمده در نمونه مطالعاتی مورد نظر دارد.سپس تعاملات ما بین صنعت توریسم روستایی و سایر بخش های اقتصادی و چالش های پیش روی توسعه پایدار صنعت توریسم روستایی را بر می شمارد و در کل با ارائه رهنمون ها و روشنگری ها می تواند به شناخت زمینه ها و ابعاد مختلف توریسم روستایی کمک نماید