سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرحناز رستمی – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
کبری زارعی – داشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی،دانشگاه تهران

چکیده:

توریسم یا گردشگری روستایی عبارت از هرگونه فعالیتی که ویترین زندگی مردم روستایی، هنر، فرهنگ و میراث فرهنگی را درنقاط روستایی به نمایش گذاشته، با بهره گیری اقتصادی و اجتماعی از جامعه محلی امکان تعامل بین گردشگران و مردم محلی رافراهم می سازد. در حال حاضر گردشگردی یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان محسوب می شود. از سویی برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگردی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز بخشی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب، نقش موثری در توسعه این مناطق داشته باشد. حال سوال اصلی این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟ و چگونه می توان با برنامه ریزی و سیاستگزاری درست از گردشگری روستایی به عنوان یک عنصر اساسی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی استفاده کرد؟ مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیر فزاینده گردشگری روستایی در اقتصاد روستایی می باشد. این فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ایجاد اشتغال، متنوع سازی اقتصاد خانوار، مشارکت اجتماعی و استفاده از چشم اندازها و منابع محلی به عنوان مکمل فعالیتهای کشاورزی در رشد اقتصادی روستا نقش ارزنده ای دارد . بنابراین گردشگری روستایی با کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا به عنوان حلقه گمشده توسعه و توسعه پایدار روستایی محسوب می شود.