سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی زنگی آبادی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
اسفندیار کهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
هیمن بایزیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان.
طاهره رستمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه ی پایدارمحلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند.بر پایه ی همین اصل، سازمان ملل متحد برای نشان دادن اهمیت جهانی اکوتوریسم، سال ۲۰۰۲ را سال بین المللی اکوتوریسم و قرن بیست و یکم را قرن اکوتوریسم نامیده است. بر این اساس، شناخت پتانسیل های طبیعی مناطق و برنامه ریزی توسعه ی آتی آنها برای جذب اکوتوریست و بالا بردن سطح توسعه در مناطق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استان کردستان به لحاظ ساخت جغرافیایی خود از ابعاد اکولوژیکی، فرهنگی و توسع های از منابع نسبتاً غنی و متنوع گردشگری برخوردار است که می تواند نقش مهمی در جذب گردشگرداشته باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی جاذبه های گردشگری استان کردستان ، برنامه ریزی و ارائه ی راهکارهای مناسب برای توسعه ی گردشگری است. روش انجام این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است که ضمن مطالعات میدانی و کتابخانه ای، به تجزیه و تحلیل و در پایان با شناسایی موانع و مشکلات گردشگری منطقه، پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ی گردشگری روستائی ارائه شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد، توانمندی های اکوتوریستی منطقه بیشتر از دیگر جذابیت های توریستی منطقه است، عدم شناخت پتانسیل های اکوتوریستی منطقه در عدم توسعه ی اکوتوریسم مؤثر بوده است، بنابر این برنامه ریزی توان های گردشگری می تواند در توسعه گردشگری روستائی آن مؤثر باشد.