سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – استادیار جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اکبر زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بر اساس گزارشهای سازمان ملل گردشگری بزرگترین صنعت فعال در جهان است ودرآمد حاصل از آن را می توان فراتر ازتولیدات صنعتی، کشاورزی، نفت و…دانست. از نکات قابل توجه این صنعت علاوه بر درآمدزایی آن می توان به ایجاد اشتغال آن در سطحیک منطقه اشاره کرد.با توجه به توزیع سنی جمعیت در کشور ومیزان جمعیت در سن فعالیت می توان ایران را یک کشور جوان دانست ویکی از دغدغه های مسئولین امر ایجاد اشتغال برای این جمعیت فعال است و از سوی دیگر با نظر به اینکه پایه اصلی اقتصاد کشور را صادرات نفتی تشکیل می دهد و با توجه به اینکه این منبع از نوع تجدید ناپذیر و رو به پایان است طبیعتا با این شرایط باید در جستجوییک منبع درآمد مطمئن وپایدار برای تزریق به بدنه اقتصادی کشور بود. در این تحقیق سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل منافع حاصل ازگردشگری ، بررسی اثرات آن در مقام مقایسه، مطالعه وضعیت فعلی آن در کشور و جایگاه آن در سبد اقتصادی ملت، فرصت های حاصل از مزایای این صنعت را در کشور برشمریم. نتیجه این پژوهش در پایان آنکه از دیدگاه اصولی صنعت گردشگری می تواند علاوه بر رفع معضلاشتغال در کشور، اهرمی برای جهش از اقتصاد تک پایه به سمت اقتصاد متنوع و باثبات باشد