سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی زبرجدیان –
هادی ابراهیمیان –

چکیده:

دنیای امروز دنیای نگاههای ترکیبی و رویکردهای سیستمی است؛ علوم مختلف پوسته ی دگم خود را شکافته و در عرصه ای بی نهایت به قرابت و نزدیکی ماهوی خود پی برده اند، مقاله پیش رو سعی دارد با تحلیل موضوع گردشگری به عنوان نوعی از ارتباط، موضوع گردشگری دانشجویی را از زوایای مختلف همچون جامعه شناسی، روانشناسی و مدیریت گردشگری مورد بررسی قرار داده و با توجه به تعریفی از نوع خاصی از ارتباط با عنوان ارتباط معطوف به هدف اهمیت توجه به جایگاه و پتانسیل های موجود در قشر دانشجو را به صورت خاص در جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری ارزیابی نماید. در مجموع سعی بر آن است تا قابلیت های دانشجویان برای ارائه ی نقشهای کلیدی در زمینه توسعه صنعت گردشگری مورد تاکید قرار گیرد.