سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – گردشگری با استفاده از تلفن همراه، رویکردی نوین در راستای حفظ محیط زیست

چکیده:

توسعه مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی دو گرایش عمده دارد. نخست حذف یا حداقل کردن آثار منفی اقدامات توسعه ای بر منابع طبیعی و دیگر، طرح ریزی مصادیقی از توسعه که بیشترین سازگاری را با توان های محیطی داشته باشد. گردشگری از جمله فعالیت هایی است که برخی اوقات به دلیل بهره گیری متراکم از طبیعت، تنزل کیفی و حتی نابودی آن را فراهم کرده است و بر این اساس ضروری است تا مطالعات فراوانی در راستای دستیابی به گردشگری پایدار صورت گیرد. از سوی دیگر، تلفن همراه به منزله فناوری جذاب تجسم فرهنگی یافته و به صورت گسترده ای وارد مسیر زندگی اجتماعی افراد شده است. با توجه به آنچه ذکر گردید ، مقاله حاضر که با استفاده روش شناسی کتابخانه ای و مرور منابع به رشته تحریر درآمده، درصدد است تا به بحث در خصوص گردشگری با استفاده از تلفن همراه به عنوان رویکردی نوین در راستای حفظ محیط زیست بپردازد. با توجه به پتانسیل های تلفن همراه می توان از این ابزار در راستای گردشگری الکترونیک استفاده نمود. البته از آنجا که گردشگری الکترونیک مقوله ای جدید است و بسیاری از افراد با آن آشنا نیستند؛ پیشنهاد می شودکه با تمهیدات مناسب و ارایه آگاه یهای لازم، در این زمینه اقدام شود.