سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید سپهردوست – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
حسین خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان، رشته توسعه اقتصادی و
علیرضا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان، رشته علوم اقتصادی

چکیده:

امروزه گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت، ساختارهای صنعتی بخصوص صنعت گردشگری در سراسر جهان را تغییر داده است. با توجه به اینکه صنعت گردشگری می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی، منبع در آمد برای دولت و ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی نقش داشته باشد، بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوژیهای نوین هستیم. ابزار الکترونیکی و اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری شامل : خطوط هوائی ، مهمان پذیری ، گردانندگان تور، آژانسهای مسافرتی و مقاصد سفر، تغییرات شگرفی ایجاد کرده است. با توجه به آنچه مطرح شد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروزی به صورت انکار ناپذیر صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است که باعث شده پدیده هایی مثل گردشگری الکترونیکی تحقق پیدا کند و ما ناگزیر به استفاده از این فناوری در صنعت گردشگری هستیم. در این مقاله به بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گردشگری و همچنین به بررسی نقاط ضعف و فرصت های موجود گردشگری الکترونیکی در ایران می پردازد.