سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید رئیسان – دانشجویان کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
حسین کماسی –

چکیده:

توریسم و جهانگردی پدیدهای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته، اما با ورود بشر به عصر مدرن به صورت یک صنعت درآمده است. برای ایران که در فکر خروج از مشکل اتکای بیش از حد به درآمد های نفتی و مشکل اشتغال می باشد، صنعت توریسم می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب مطرح باشد. هدف این پژوهش شناخت فرصت ها و تهدیدهای توریستی و گردشگری بخش سده می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی است که به صورت زیر انجام گرفته است: -۱ روش کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی و آماری از کتابها، مقالات، گزارشات، پایان نامه ها، وسالنامه های آماری، کتابخانه های دانشگاهی، سازمان برنامه و بودجه، کتابخانه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری صورت گرفته است. -۲ روش میدانی که شامل پژوهش پیمایشی از طریق مشاهده وضیعت جاذبه ها و گسترش فیزیکی شهرها می باشد که به طور مستقیم و از طریق مصاحبه با ساکنان و مسئولان مرتبط با موضوع جمع آوری اطلاعا ت شده است ودر ترسیم جداول از نرم افزارExcel استفاده شده است.