مقاله گردشگری روستایی و توسعه پایدار (با تاکید بر روستای سیمین ابرو شهرستان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: گردشگری روستایی و توسعه پایدار (با تاکید بر روستای سیمین ابرو شهرستان همدان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه روستایی
مقاله گردشگری روستایی
مقاله گردشگری پایدار
مقاله توسعه اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک حسینی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد. سیاستگذاران توسعه در کشورهای جهان، گردشگری را روشی مطمئن با چشم انداز روشن برای توسعه پایدار معرفی کرده اند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیر بخش های گردشگری، علاوه بر حفظ ارزشها و باورها، با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد محلی و توسعه ساختارهای زیر بنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم می سازد که می تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و روانی شهرها و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها ایفا کند. از اینرو برنامه ریزی در جهت گسترش گردشگری بر پایه توسعه پایدار اقتصادی، در راستای رشد و تعالی جامعه روستایی موثر می باشد. حال سوال این است که پتانسیل های توسعه گردشگری روستایی کدامند؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه روستای سیمین ابرو می شود، وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت و ضعف، به ارائه استراتژی و راهبرد در گردشگری در روستای مورد نظر پرداخته است.