مقاله گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی (بررسی موردی: نواحی روستایی دوهزار، شهرستان تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی (بررسی موردی: نواحی روستایی دوهزار، شهرستان تنکابن)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت های فصلی
مقاله گردشگری خانه های دوم
مقاله گردشگری
مقاله نواحی روستایی
مقاله مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری معصوم مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبویی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی گردشگری خانه های دوم، امروزه در منطقه دوهزار شهرستان تنکابن با توجه به موقعیت کوهستانی، فاصله نزدیک تا مرکز شهر تنکابن، داشتن چشم انداز های طبیعی، و آب و هوای مناسب، به عنوان نوعی از گردشگری محسوب می شود و توسعه این نوع گردشگری در منطقه، پیامدهای متفاوتی داشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی روابط بین مهاجرت و توسعه گردشگری است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، گردشگری خانه های دوم در منطقه، در سطح بالایی از توسعه قرار دارد. همچنین بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و خانه های دوم، بیانگر رابطه مستقیم است، اما در ارتباط با مهاجرت های معکوس دائم هیچ رابطه ای بین توسعه گردشگری خانه های دوم و مهاجرت های معکوس دائم وجود ندارد.