مقاله گرایش فمنیستی در شعر سیمین بهبهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: گرایش فمنیستی در شعر سیمین بهبهانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیمین بهبهانی
مقاله فمنیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مسایل بسیار مهمی که در آثار شعری سیمین بهبهانی جلوه گر شده است، طرح مساله زنان و وضعیت نابهنجار روحی و روانی آنان است. در اندیشه این شاعر معاصر مسایل زنان به گونه ای طرح گشته که می تواند نوعی از جبهه گیری ها و گرایش های فمینیستی او را نشان دهد. به عبارت روشن تر وضعیت روحی و روانی و حتی جسمانی زنان را حاصل رفتارهای نا به هنجار مردان می داند. در راستای طرح مساله زن و راه حل مشکلات روحی و روانی او مساله اصلاح رفتاری مرد را به میان می کشد. او اگرچه به صراحت چگونه رفتار کردن مردان را پیشنهاد نکرده است اما از طریق تصویر و ترسیم رفتارهای نادرست مردان به نوعی عکس آن رفتارها را خواهان بوده است. از این جهت است که می توان گفت سیمین بهبهانی خواستار یک شیوه معتدل برای اصلاح جامعه چه طیف مرد چه طیف زن بوده است.