مقاله گرامی داشت دم (اغتنام فرصت) در اندیشه خیام با نگاه تطبیقی به مولوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: گرامی داشت دم (اغتنام فرصت) در اندیشه خیام با نگاه تطبیقی به مولوی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خیام
مقاله مولوی
مقاله گرامی داشت دم (اغتنام فرصت)
مقاله ادب شادخوارانه
مقاله ادب نهان گرایانه (صوفیانه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری زاد داوود
جناب آقای / سرکار خانم: کزازی میرجلال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرامی داشت دم، یکی از بنیادهای اندیشه ای و باورشناختی در ادبیات شادخوارانه و نیز ادب نهان گرایانه (صوفیانه) پارسی است که به شیوه های گوناگون پیرامون آن در این دو سامانه ادبی سخن رفته است. خیام به عنوان نمونه برترین در ادبیات شادخوارنه که این مضمون را به گونه های مختلف در رباعیاتش پرورده است و از سوی دیگر مولانا به عنوان سمبل ادبیات عرفان ایرانی که به نوعی خود را (ابن الوقت) می خواند در اشعارش، از اغتنام دم سخن گفته است.
ما دراین پژوهش برآنیم تا مضمون گرامی داشت دم را در اندیشه این دو شاعر مورد بررسی قرار بدهیم، چگونگی و کارکرد آن را در این دو سامانه ادبی بیان بداریم.