مقاله گرافیتی ایرانی: مقاومت و خود – بیانگری از طریق دیوارهای شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۹۸ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: گرافیتی ایرانی: مقاومت و خود – بیانگری از طریق دیوارهای شهری
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرافیتی ایرانی
مقاله گرافیتی مجازی (ویرافیتی)
مقاله خودبیانگری
مقاله مقاومت
مقاله دیوار
مقاله دیوارنگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری کیا حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرافیتی ایرانی موضوع این تحقیق است. در سال های اخیر کشمکش های زیادی از سوی گرافیتی کارها از یک سو و نیروهای انتظامی و مسوولان شهری از سوی دیگر دیده شده است که دیوارهای شهر را موضوع مجادله طرفین کرده است. چنین عرصه پرکشمکشی سبب شده تا از یک سو گرافیتی کاران آثار خود را بر روی دیوارهای تک افتاده و دور از همه تولید و آن را برای نمایشی عمومی در فضای مجازی به نمایش بگذارند. در واقع، قدرت واقعی اقتدارهای شهری در فضای واقعی و ضعف گرافیتی کاران در این فضا به فرصتی واقعی تر برای گرافیتی کاران در فضای مجازی منجر شده است. در این پژوهش کوشیدیم، با تکیه بر تکنیک مصاحبه عمیق، با فعال ترین گرافیتی کاران به سه شیوه حضوری و اینترنتی (به دلیل مهاجرت شان به خارج از کشور) از یک سو و مسوولان زیباسازی شهر تهران از سوی دیگر، مصاحبه کنیم. داده ها با تکیه بر فن تحلیل تماتیک و کدگذاری باز استخراج شدند. نتایج، نشان داد که گرافیتی ایرانی شکلی از مقاومت را در خود دارد که خود را در برابر ساختار رسمی و یک سویه تملک فضاهای شهری تعریف می کند. از سوی دیگر، مقاومت از طریق گرافیتی آمیخته با خود بیانگری کارگزاران گرافیتی است که در پی تعریف دیگری از هویت خود و زندگی شهری اند. برای گرافیتی کارهای تهران مهمترین وجه مشخصه مقاومت، حضور در خیابان است؛ واکنشی لذت بخش با هیجان آدرنالین که ناظر بر سبک متفاوتی از گذران زندگی روزمره است.