سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا نوری – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی، اصفهان
سیدمجید مرتضوی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی، اصفهان

چکیده:

موادسلولزی جاذب آب درسرتاسر جهان به واسطه زیست سازگار بودن و امتیازات اقتصادی بسیار مورد توجه قرارگرفته اند امروزه تولید کالاهای با قابلیت نگهداری آب بالا بهدلیل کاربرد و تقاضای زیاد آنها از اهداف بشر می باشد جذب ونگهداری آب برای مصارف بهداشتی کشاورزی کشت بدون خاک مبدلهای یونی رزینهای تعویض یون حائز اهمیت است پنبه ساختارمتخلخلی دارد و هنگامی که درآب غوطه ور شود الیاف آن متورم و حفره ها پرا ز اب میگردد ولی ظرفیت نگهداری آب الیاف پنبه خام پایین است دراین پروژه بهدلیل اهمیت قابلیت نگهدداری آب کالای سلولزی تحت نیرو با تغییر میازن سیکلودکسترین پیوندزده شده روی کالای پنبه ای تاثیر آن برروی ظرفیت نگهداری آب بررسی شد به این منظور ازالیاف لینتر پنبه ا ستفاده و طراحی آزمایشات به روش فاکتوریل کامل توسط نرم افزار مینی تب انجام گرفته است سیکلودکسترین با استفاده ازپیوند دهنده عرضی اسید سیتریک روی الیاف پیوند زده شد تاثیر چهار عامل غلظت سیکلودکسترین غلظت اسید سیتریک غلظت کاتالیزور و دمای پلیمریزه شدن برافزایش وزن نمونه ها بررسی شد.