سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رضا طاهری نیا – دانشجوی ارشد پژوهش اجتماعی
فرزانه حسنوند – دبیر آموزش پرورش شهرستان الشتراستان لرستان

چکیده:

نماز جماعت به عنوان یک اجتماع مذهبی و مسجد به عنوان یک مکان مقدس درطول زمان پذیرای قشرهای مختلف وجامعه بوده و همواره نقشی انکارناپذیر درپرورش انسانهای والا داشته است که درراه حقیقت گام برداشته اند و جماعتی از آنان جان خویش را درراه حفظ آن نیز فدا نموده اند این مقاله سعی دارد با نظری اجمالی برچند نظریه جامعه شناسی مرتبط با آسیب های اجتماعی مانند نظریه کنترل نظریه تقلید و … برنقش مسجد و ارتباطات اجتماعی که درخلال آن رخ میدهد درکاهش آسیب های اجتماعی تاکید نماید و چندنمونه آماری را به عنوان تجربیات اثبات کننده ی این ادعا ارایه نماید.