سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

معصوم دوستی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مریم بیرانوند زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سما عزیزی – کارشناس ارشد جغرافیا طبیعی
زینب زاهدی – کارشناس برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بطور یقین جمعیت و توسعه روزافزون شهرها و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در قالب ساختمان های مسکونی و صنعتی اجاد و تعریض جاده ها و افزایش محصولاتکشاورزی و دامی نیازمند استفاده صحیح و مناسب از آب وحفظ و صیانت از شریانهای طبیعی آن یعنی رودخانه ها و همچنین تامین امنیت جان و مال شهروندان و مجاورین رودخانه در برابر بلیه طبیعی سیل می باشد براین اساس مطالعات تعیین حدود بستر و حریم و ساماندهی رودخانه خرم آباد از تنگ شیخون تا چم انجیر و رودخانه کرگانه در محدوده شهری مورد ارزیابی قرارگرفته است روش تحقیق دراین مقاله تحلیلی کاربردی است و همچنین در مطالعات هیدرولوژی ضمن پرداختن به خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز رودخانه خرم آباد و همچنین رودخانه کرگانه میزان پتانسیل آبی و سیلاب در نقاط مورد نظر انالیز و محاسبه گردیده است.