سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا دشتی زاده – ری

چکیده:

نتایج پژوهشهای باستانشناسی در جزیره قشم این نکته را روشن ساخت که این سرزمین به واسطه گستردگی و موقعیت خاص همواره در دوره های متعدد و با اهداف مختلف مورد سکونت قرار گرفته است. در اینجا ضمن مروری بر پژوهشهای باستانشناسی در جزیره قشم به نتایج جدید این مطالعات و اهمیت آن در باستانشناسی خلیج فارس می پردازد. نشان دادن قابلیتهای جزیره قشم در بسیاری از مطالعات باستانشناسی میان رشته ای و به ویژه باستانشناسی زیر آب از دیگر مباحث مقاله حاضر است. نتایج تحلیلهای ارائه شده در اینجا بیانگر این امر است که انجام هرگونه عملیات پژوهشی و اجرایی در جنبه های مختلف مدیریت میراث فرهنگی(باستانشناسی و علوم میان رشته ای، مرمت و ساماندهی آثار تاریخی، ایجاد موزه و برنامه های فرهنگی – آموزشی) ارتباط مستقیم با پاسداشت میراث مادی و معنوی خلیج فارس دارد.