سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایراندخت فیاض – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا افشار کهن – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

عوامل فرهنگی بی شماری در تحقق مرجعیت علمی کشور ایران تأثیر گذار است. مرجعیت علمی، بهره برداری بهینه از مجموعۀ منابع کشور برای حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی، در قالب نقشۀ جامع علمی کشور- توانایی تبیین ساحت علمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- است. احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تحقق مرجعیت علمی است، علمی که دارای سه شاخصۀ عدالت، معنویت و عقلانیت است. تحقیقات نشان می دهد پرورش روحیه پژوهش محوری، ارتقاء فرهنگ عمومی، اقبال به مطالعه و کتابخوانی، تقویت خودباوری ملی و تصحیح باور و ادراک عمومی نسبت به علم و…. راه هایی است که فضا را برای چشم انداز آتی درخشش بر تارک تمدن و فرهنگ جهانی با تأسی به آمیزه های دینی مهیا می سازد. هدف این مقاله، تبیین بسترهای فرهنگی تحقق مرجعیت علمی و عوامل آن است..به این منظور از روش اکتشافی و منابع علمی و کتابخانه ای استفاده می گردد. -۱ عوامل فرهنگی تحقق مرجعیت علمی کدامند؟ -۲ موانع فرهنگی دستیابی به مرجعیت علمی چیست؟ -۳ راهکارهای فرهنگی تحقق مرجعیت علمی چیست؟