سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا قاضی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مسئله کلیدزنی در بانکهای خازنی که به منظور تزریق توان راکتیو در سیستم های قدرت الکتریکی بکار می رود، حائز اهمیت است. پدیده گذاری ناشی از کلیدزنی در فرآیند برق دار کردن بان کهای خازنی موازی بصورت جریانهای هجومی بدنبال خواهند داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده گذر او تعیین شرایطی که در آن سوئیچ کردن بدون گذرا می تواند تحقق یابد، به معرفی مداری می پردازیم که بادخالت یک چیپ تکی میکروپرسسور و سوئیچ های تریستوری بتوان خازن های قدرت را بطور خودکار و بدون وقوع گذرا وارد مدار و یا خارج کرد. از چنین روش می توان در جبران کننده های استاتیکی از نوع TSC نیز استفاده کرد و کلیدزنی بدون گذرا را انجام داد.