سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدکامران باقری – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
ساسان صدرایی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نظام نامه پیوست آن توسط وزیر محترم نفت به تمامی سازمان های زیر مجموعه ابلاغ شد. این رویداد مهم خبر از عزم سیاستگذاران این صنعت بزرگ برای شکل دهی و راهبری نظام مند نوآوری دارد. در این نظام نامه برای نخستین بار شبکه سازی در فضای پژوهش و فناوری مورد توجه قرار گرفته و امید می رود که پیاده سازی موفق آن مهر پایانی بر دوره پژوهش جزیره ای در صنعت نفت ۲ باشد. در این مقاله ضرورت و اهمیت حرکت به سوی نوآوری شبکه ای در صنعت نفت مطرح می شود. سپس برخی از ویژگی های نظام نامه ابلاغی و چالش های پیاده سازی موفق آن مورد تحلیل قرار می گیرد