مقاله گاهنگاری نسبی سفال های قوشاتپه شهریری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: گاهنگاری نسبی سفال های قوشاتپه شهریری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوشاتپه
مقاله سفال
مقاله گاهنگاری
مقاله ترمولومینسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هژبری نوبری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزمندی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفال به عنوان یک ماده فرهنگی، مدرک مهمی در گاهنگاری نسبی و مطلق محوطه ها و مقایسه آنها با یکدیگر است. بر مبنای مطالعات تطبیقی سفال های شاخص قوشاتپه شهریری از منظر فرم و تزیین و آنالیز تعدادی از نمونه ها با کمک ترمولومینسانس که مکمل روش نخست بود؛ این نتیجه حاصل گردید که از نظر زمانی فازهای تحتانی محوطه مذکور اواخر نوسنگی و گذر آن به کالکولیتیک قدیم را نشان می دهد که صرف نظر از این مساله مقایسه تطبیقی سفال های قوشاتپه نشان داد که محوطه دارای روابط فرهنگی و اجتماعی پایداری بویژه با حوزه دریاچه ارومیه از همین مقطع زمانی پایان نوسنگی تا دوره های بعدی داشته است.