سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عنایت اله معلمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
عباس احمدی –
عباس افرازه –
ناصر باقری مقدم – کمیسیون انرژی شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

باتوجه به پیچیده و تکاملی بودن فرایند گذار به سمت فناوری های نوظهور وجود یک چارچوب برای تحلیل و سیاست گذاری توسعه آنها ضروری است با تقسیم بندی مدیریت فرایند گذار به دو فاز تحلیل و سیاست گذاری دراین مقاله گامهای لازم درتحلیل توسعه فناوریهای نوظهور با داشتن نگاهی سیستمی شناسایی شده و درمورد مطالعاتی پیل سوختی ایران پیاده سازی میگردد براین اساس به عنوان اولین گام فاز تحلیل مدلها و مکاتب مختلف تحلیل و سیاست گذاری درسه سطح کلان مکاتب اقتصادی میانی مدلهای کلان نوآوری و خرد رویکردهای سیستمی نوآوری باهم مقایسه شده و مناسب ترین ابزار انتخاب میگردد باانتخاب نظام نوآوری فناورانه به عنوان رویکرد سیاست گذاری درگام دوم به تعیین مرزهای سیستم تحت مطالعه درقالب مرزبندی توصیفی تعریف واحد تحلیل و محتوایی شناسایی مولفه ها و روابط موجوددرسیستم پرداخته می شود.