سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم ممتازجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
زهره موسوی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
آزاده ممتازجهرمی – دانشجوی ارشد مهندسی عمران
فاطمه مومنی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

بهره برداری انسان ازمنابع مختلف یکی ازعواملی است که باعث برهم خوردن نظم و تعادل طبیعی این مواد شده و درنتیجه بسیاری ازمواد پرتوزای طبیعی به محیط افزوده شده است استنشاق گاز رادون و عناصرنوزاد آن مهمترین عامل پرتوزایی طبیعی است این گاز ازپوسته زمین متصاعد شده و وارد هوای تنفسی می شود بخش عمده ای ازپرتوگیری انسان ناشی ازمنابع طبیعی مربوط به گاز رادون است که ازخاک منتشر شده و درهوای تنفسی داخل ساختمان ها وجود دارد رادون دومین عامل ابتلا به سرطان ریه درانسان است بیشترین میزان پرتوگیری ازگاز رادون درمحل سکونت اتفاق می افتد دراین مقاله به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رادون منابع و راه های ورود آن به ساختمان و خطرات زیست محیطی آن پرداخته شده است.