سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علو

چکیده:

امروزه بحث آلودگی و تهدیدات سلامت شهروندی در محیط های بسته شهری یکی از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی بوده و بصورت انکار ناپذیری ذهن بسیاری را مشغول کرده است. گاز رادون و محصولات واپاشی آن، بیشترینسهم را در پرتو گیری طبیعی بر عهده دارند. اثرات و پیامد های بیولوژیکی و مخاطرات بهداشتی ناشی از گاز رادون در محیط های بسته، با توجه به اینکه عمده وقت و عمر انسان در این گونه محیط ها سپری می شود( ۵۴ ۸۴ درصد )، -می تواند بر سلامت افراد تاثیر منفی بگذارد. گاز رادون یکی از مواد رادیواکتیو خطرناک و از مهمترین عوامل پرتوگیری انسان ها بوده و بعد از سیگار دومین عامل مرگ و میر از طریق سرطان ریه می باشد.بنابراین تدوین واجرای قوانین و مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از گاز رادون در محیط های بسته جهت جلوگیری از تنزیلکیفیت هوای درون ساختمان ها و برنامه ریزی جهت بررسی و اندازه گیری این گاز در محیط های زیست و کار، کنترل و استفاده صحیح از مصالح ساختمانی بویژه انواع سنگ ها موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. عمدهترین منابع تولید و انتشار گاز رادون، معمولا خاک، سنگ های پوسته زمین و آبهای زیر زمینی می باشند اولین منبع اصلی تولید گاز رادون،دردرجه اول اورانیوم و سپس توریوم موجود درخاک و سنگ می باشد. بدین معنی که گازرادون تولید شده توسط آنها در بسترهای زیرین زمین براحتی از میان خاکها به بالا نفوذکرده و به فضای آزاد راه مییابد.معمولاً میزان اورانیوم در سنگهای آذرین اسیدی مثل گرانیت، شیلهای سیاه وبعضی ازسنگهای دگرگونی مثل گنایس وشیست بیشتر از سنگهای مختلف دیگر می باشد. آلفای ناشی از واپاشی رادون و سایر تابش های گسیلشده از محصولات واپاشی آن، منجر به آسیب دستگاه گوارش و تنفس انسان می شوند . همچنین آب مورد استفاده در مصارف خانگی در میزان رادون موجود در هوای داخل منازل نقش دارد