سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
علیرضا نزادی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سیدمحمد روحانی – دانشجوی کارشناسی
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

حمل و نقل ریلی حتی دربالا ترین حد نیز محافظه کارانه می باشد بعنوان مثال طراحی مجموعه چرخها درطی ۱۵۰ سال گذشته هیچگونه تغییری نیافته است این طراحی عمر طولانی خود را مدیون اطمینان دهی و سادگی اش می باشد چنین مطرح شده ست که اتصال محکم چرخها توسط یک محور خود مرکزی مجموعه چرخها درمحدوده های لقی آزاد راه آهن را فراهم می آورد سطوح تماس رزوه ای دارای مقطع پیچیده ای هستند تحقیقات بسیاری از محققان درحوزه پرسشهای مربوط به تعامل چرخها با ریل نشان میدهند که رویکرد کلاسیک در طراحی مجموعه چرخها مشکلات متعددی را برای حمل و نقل ریلی بوجود می آورد از این رو نگارندگان مقاله حاضر بررسی عمیق تر کینماتیک حرکت قطار برروی ریل را مطرح می نمایند.